Puteţi susţine proiecte de suflet (şi) direcţionând 2% din impozitul pe venit. În fond, e un drept al fiecărui salariat şi ar fi frumos să decideţi unde merg aceşti bani :)

Alexandrica banner

2% din impozitul pe venit către Asociaţia ALEXANDRICA, dacă doriţi să susţineţi proiectele noastre, unele deja în derulare:

- Heritage România, 6000 de km de istorie românească prin Europa ultimelor două milenii. “Locuri” europene cu istorie românească mai puţin cunoscută, controversată sau cu acces restrâns publicului larg. Un proiect care se va concretiza printr-o expoziţie itinerantă de fotografie , un film documentar şi un volum (reportaj, foto-album). Alexandru Rădescu-Irinel Cîrlănaru

- Călător în ţara dorului – album de fotografie (Irinel Cîrlănaru)

[alte proiecte stau deocamdată la sertar, dar le vom anunţa treptat]

Procedura este simplă şi gratuită. Trebuie doar să completaţi cu datele personale, de mână, cu majuscule şi să semnaţi:

Formularul 230, dacă în anul 2013 aţi realizat venituri din salarii şi asimilate acestora,

sau

Formularul 200, dacă în anul 2013 aţi obţinut venituri din alte surse (activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală etc).

Iată şi datele noastre:

Asociaţia ALEXANDRICA

Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.): 32484936

Contul bancar IBAN: RO30BACX0000000939929001 RON, deschis la Unicredit Ţiriac Bank, Sucursala Magheru – Bucureşti.

Nu este nevoie să precizaţi suma (instituţia fiscală o va calcula şi o va vira conform legii) şi nici să ataşaţi Fişa Fiscală.

Formularul completat se depune direct la registratura administraţiei financiare de care aparţineţi sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pînă la data de 25 mai 2014.